English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)SlovakDojazd do lotniska - VIDEO

 


Start Ceník
Ceník

Ceník parkovacích služieb:

Zaručujeme tiež bezplatnú dopravu z parkoviska na letisko a späť

NEKRYTÉ 

(propagačné cenik)

1 deň

30 zł (8 €)

7-8 dni

60 zł (15 €)

2 dni

35 zł (9 €)

9 dni

65 zł (16 €)

3 dni

40 zł (10 €)

10-11 dni

70 zł (17 €)

4 dni

45 zł (11 €)

12-13 dni

75 zł (19 €)

5 dni

50 zł (12 €)

14-15 dni

80 zł (20 €)

6 dni
55 zł (13 €)

ZASTREŠENÉ PARKOVISKO

1 deň

30 zł (8 €)

7 dni

90 zł (22 €)

2 dni

40 zł (10 €)

8 dni

100 zł (25 €)

3 dni

50 zł (12 €)

9 dni

110 zł (27 €)

4 dni

60 zł (15 €)

10-11 dni

120 zł (30 €)

5 dni

70 zł (17 €)

12-13 dni

130 zł (32 €)

6 dni
80 zł (20 €)
14-15 dni
140 (35 €)

Parkovacia doba trvá 24 hodín. Každá začatá parkovacia doba sa ráta ako nasledujúca doba. Po uplynutí 15 dní je cena parkovného 5,- PLN za parkovaciu dobu.

 

.