English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)SlovakDojazd do lotniska - VIDEO

 


Start ZASTREŠENIE
ZASTREŠENIE

100% ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami!


1 deň

30 zł (8 €)

7 dni

90 zł (23 €)

2 dni

40 zł (10 €)

8 dni

100 zł (25 €)

3 dni

50 zł (12 €)

9 dni

110 zł (28 €)

4 dni

60 zł (15 €)

10-11 dni

120 zł (30 €)

5 dni

70 zł (17 €)

12-13 dni

130 zł (33 €)

6 dni
80 zł (20 €)
14-15 dni
140 (35 €)

Parkovacia doba trvá 24 hodín. Každá začatá parkovacia doba sa ráta ako nasledujúca doba. Po uplynutí 15 dní je cena parkovného 5,- PLN za parkovaciu dobu.

Zaručujeme tiež bezplatnú dopravu z parkoviska na letisko a späť.

 

.